Organizacja niezbędnych pozwoleń aby rozpocząć budowę domu jednorodzinnego

Etap I - plan miejscowy oraz decyzja o warnukach zabudowy

Na samym początku należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy, a konkretnie do Wydziału Architektury i Urbanistyki. Tam sprawdzamy czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje naszą działkę. Jeśli nie – występujemy o decyzję o warunkach do zabudowy.

  Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku, który musi w sobie zawierać:

 • promesy zapewniające dostawy dla będących w pobliżu medii
 • mapę zasadniczą wraz z wkreślaną granicą terenu objętego tymże wnioskiem
 • rysunki, szkice mające na celu określić funkcję a także sposób, w jaki będzie zagospodarowany teren
 • przedstawić charakterystyczne szczegóły techniczne naszej inwestycji
 • koniecznie opisać preferowane przez nas dane zabudowy, to jest: kąt dachu, powierzchnia zabudowy oraz użytkowa, ilość pięter i miejsc parkingowych w garażu itp.
 • oszacować sposób oraz ilość zapotrzebowania na energię czy wodę a także sposobu oczyszczania lub odprowadzania ścieków i innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, również sposobu unieszkodliwiania odpadów

Powyższe dane powinny być orientacyjne. Decyzja należy potem do architekta, który sporządza decyzję dla urzędu miasta lub gminy.

Etap II - wykonanie projektu w oparciu o dane MPZ bądź decyzję o WZ

Realizacja projektu budowlanego, tudzież adaptacja projektu według decyzji o warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania.

  Co potrzebujemy aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę?

 • pełno-branżowy projekt budowlany
 • opinia, decyzja dotycząca gruntów
 • mapa służąca do celów projektowych
 • decyzja zawierająca lokalizację zjazdu z drogi
 • promesy a także warunki firm zarządzających sieciami (tzn. kanalizacja, gaz, woda itp.)
 • także inne dokumenty, które wynikają z lokalizacji działki budowlanej, również prawa lokalnego (np. uzgodnienie z konserwatorem zabytków)

Etap III - upragnione zezwolenie na budowę

  Teraz należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Powinien on zawierać:

 • projekt budowlany (cztery sztuki) oraz opinię i wszystkie pozwolenia a także inne wymagane dokumenty
 • oświadczenie potwierdzające, że mamy pełne prawo do rozporządzania nieruchomością na cele budowlane
 • aktualna, ważna decyzja o zagospodarowaniu terenu oraz warunkach zabudowy

Dokumentacja powinna mieć projekt zagospodarowania działki budowlanej, zrealizowany na aktualnej mapie do celów projektowych, projekt budowlano-architektoniczny razem z dokumentami i wszystkimi uzgodnieniami formalno-prawnymi. Decyzja zostaje wydana przez właściwy organ budowlano-architektoniczny.

Projekt ten mówi gdzie na działce znajduje się budynek oraz przedstawia jej całe zagospodarowanie. Określa się w nim gdzie znajdują się przyłącza mediów takich jak na przykład gaz, rodzaj a także bilans powierzchni czy odległość budynku od działki. Zawiera również informację o wjeździe na działką i wszystkie wejścia do domu. Jest on bardzo ważny, dlatego jest niezbędnym elementem.

Etap IV - rozpoczynamy budowę domu!

Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach. Z kolei obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie organu odpowiedzialnego za nadzór budowlany o pracach budowlanych przed przystąpieniem do nich. Teraz już wiesz ile wysiłku wymaga pozwolenie / zgoda na budowę domu.

Katalogi

Pobierz nasz najnowszy katalog i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy. Jeśli interesujesz się tematyką projektów domów lub zwyczajnie rozglądasz się na dobrymi projektami domów – będzie to dla Ciebie miłe zaskoczenie.

Aby zdobyć pozwolenie na budowę domu, należy działać z wyprzedzeniem, ponieważ cała procedura może trwać nawet kilka miesięcy. Jeśli więc chcesz uzyskać takowe pozwolenie zgłoś się do nas odpowiednio wcześniej przed planowanym rozpoczęciem budowy.